Dulu Dhaif, Kini Sahih, Ikut Mana?

Dulu Dhaif, Kini Sahih, Ikut Mana?
SYAIKH Muhammad bin Abdillah Al Imamditanya seseorang. "Jika sebuah hadis didhaifkan oleh para ulama hadis terdahulu (mutaqaddimin), lalu ulama hadis masa kini (mutaakhirin) mensahihkannya, pendapat mana yang kita ambil?"/net

SYAIKH Muhammad bin Abdillah Al Imamditanya seseorang. "Jika sebuah hadis didhaifkan oleh para ulama hadis terdahulu (mutaqaddimin), lalu ulama hadis masa kini (mutaakhirin) mensahihkannya, pendapat mana yang kita ambil?"

Pertanyaan itu dijawab sbb: Jika ulama hadis masa kini tersebut mensahihkan hadis dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dhawabitdhawabit yang juga digunakan oleh para ulama hadis terdahulu, maka pensahihan tersebut tidak masalah.

Namun jika ulama masa kini tersebut tidak menggunakan metode yang digunakan oleh para ulama hadis terdahulu, maka hukum hadis tersebut tetap sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama hadis terdahulu. Wallahul Mustaan.[]

Sumber: http://www.sh-emam.com/show_fatawa.php?id=722