Perantara Menuju Syirik Tak Terampuni

Perantara Menuju Syirik Tak Terampuni
ilustrasi

SYIRIK adalah memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah. Orang yang memalingkannya disebut musyrik.

Para ulama biasa membagi syirik menjadi dua macam yaitu syirik besar (syirik akbar) dan syirik kecil (syirik ashghar).

Syirik akbar adalah mengambil tandingan selain Allah dan menyamakannya dengan Rabbul alamin. Sedangkan syirik ashghar adalah yang disebut syirik dalam dalil namun tidak sampai derajat syirik akbar atau disebut oleh sebagian ulama sebagai perantara menuju syirik akbar.

Yang menunjukkan bahaya syirik salah satunya adalah ayat, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya." (QS. An-Nisa: 48)

Dalam hadits dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

"Barangsiapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apa pun, maka ia akan masuk surga. Barangsiapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apa pun, maka ia akan masuk neraka." (HR. Muslim, no. 93)

[baca lanjutan]