Jangan Sembarangan Azan, Begini Syaratnya!

Jangan Sembarangan Azan, Begini Syaratnya!
ilustrasi
AZAN yang disyariatkan adalah yang memenuhi syarat-syarat sah berikut:
 
1. Azan dilakukan pada batas waktu yang diyakini sudah masuk waktu salat
 
2. Dengan menerapkan kalimat-kalimat azan yang tauqifiyyah (terdapat dalilnya), yang diajarkan oleh Nabi Shallallahualaihi Wasallam kepada Abu Mahdzurah radhiallahuanhu
 
3. Dan harus berurutan dengan urutan yang tauqifiyyah (terdapat dalilnya), tidak boleh membolak-balik urutannya
 
4. Dengan memperhatikan lafadz-lafadz azan sesuai dengan lafadz yang sahih yang terdapat dalam nash-nash syariyyah. Jadi, seorang muadzin harus melafalkan azan dengan lafadz-lafadz yang syari dan berurutan
 
5. Dan muadzin tersebut harus seorang Muslim
 
Jika syarat-syarat ini terpenuhi maka azan menjadi sah dan sesuai syariat.
 
[Fatwa Syaikh Muhammad Ali Farkus]