Akan Dikabulkan Doa Selagi Dianya Tidak...

Akan Dikabulkan Doa Selagi Dianya Tidak...
Ilustrasi/Net

JANGANLAH seorang hamba berprasangka buruk kepada Allah dengan menganggap doanya lambat terkabul atau tidak dijawab sama sekali, sehingga ia menyerah dan berputus asa dari doa.

Layaknya seorang petani yang menggarap lahan dan menanam, ia merawat dan menyiraminya, namun ia menganggap tanamannya sangat lamban menghasilkan buah, sehingga ia meninggalkan tanaman tersebut sampai layu dan akhirnya mati, diapun dipastikan tidak memperoleh apa-apa.

Rasulullah bersabda dalam hadits shahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiallaahuanhu:

"Akan dikabulkan doa seseorang di antara kalian selama ia tidak tergesa-gesa, dengan mengatakan aku telah berdoa tapi tidak (atau belum juga) dikabulkan" (Shahih Bukhari no. 6340


Sedangkan di dalam Shahih Muslim (no. 2735) disebutkan bahwa Rasulullah Shalallahu alaihi wa salam bersabda (yang artinya):

"Senantiasa akan dikabulkan doa seorang hamba selama ia tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau pemutusan silaturrahim, dan juga selama ia tidak tergesa-gesa.

Ditanyakan kepada beliau: Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud tergesa-gesa? Beliau menjawab: Jika seseorang berkata; Aku telah berdoa dan berdoa, namun aku belum melihat doa-ku dikabulkan, maka ia pun berputus asa lantas meninggalkan doa"

[al-Hujjah]