Inilah Sahabat Rasulullah, Para Penulis Wahyu

Inilah Sahabat Rasulullah, Para Penulis Wahyu
Ilustrasi/Net

RASULULLAH shallallahu 'alaihi wasallam menunjuk beberapa sahabat yang pandai tulis baca sebagai penulis wahyu, antara lain empat sahabat nabi yang terkemuka:

- Muawiyah
- Zaid Bin Tsabit
- Ubay Bin Kaab
- Khalid Bin Walid

Para penulis wahyu itu diperintah Rasul untuk menuliskan setiap wahyu yang diterimanya dan meletakkan urut-urutanya sesuai dengan petunjuk Rasul berdasarkan petunjuk Allah 'Azza wa Jalla lewat malaikat Jibril. Dan kemudian Rasulullah bersabda:

"Letakkan surat ini pada tempat yang disebutkan di dalamnya ungkapan ini dan itu."

Kemudian ayat-ayat Alquran yang telah ditulis dihadapan Rasulullah di atas benda-benda yang bermacam-macam antara lain batu, tulang, kulit binatang, pelepah kurma dan sebagainya.

Semuanya itu disimpan di rumah Rasul dalam keadaan terpencar-pencar ayatnya belum dihimpun dalam suatu Mushaf Alquran, dan diperkuat dengan naskah-naskah Alquran yang dibuat oleh para penulis untuk pribadi masing-masing serta ditunjang oleh hafalan para sahabat yang Hafidz Alquran yang tidak sedikit jumlahnya.

Maka semuanya itu menjamin Alquran tetap terpelihara secara lengkap dan murni. [mozaik.inilah.com]