Berjenis Siksa yang Menanti di Neraka

Berjenis Siksa yang Menanti di Neraka
Ilustrasi/Net

DI akhirat para penghuni neraka akan menjalani hukuman berupa siksa yang sangat pedih . Siksaan yang mereka derita dalam neraka itu bermacam - macamsekali , sebagaimana yang difirmankan Allah seperti berikut :

"Di neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka , lambung dan punggung mereka . " ( At - Taubah [ 9 ] : 35 ) "

Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka , sehingga mereka diseret , kedalam air yang sangat panas , kemudian mereka dibakar dalam api . " ( Al - Mu'min [ 40 ] : 71 -72 ) "

Peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah - tengah neraka . Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan ( dari ) air yang sangat panas . Rasakanlah , sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia . " ( Ad - Dukhan [ 44 ]: 47-49 ) "

Peganglah dia lalu belenggulah tangannya kelehernya . Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala - nyala . Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta . " ( Al - Haqqah [ 69 ] : 30 -32 ) "

Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian dari api neraka , disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala - kepala mereka . Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada di dalam perut mereka dan juga kulit - kulit mereka . Dan cambuk - cambuk dari besi . Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka , maka mereka dikembalikan ke dalamnya , (serta dikatakan kepada mereka ) : " Rasailah azab yang membakar ini . " ( Al - Hajj [ 22 ] : 19 - 22 )

Ya Allah Jauhkanlah kami dari siksa neraka Aamiin. [mozaik.inilah.com ]