Berbagai Sifat Jibril dalam Alquran

Berbagai Sifat Jibril dalam Alquran
Ilustrasi/Net

ADA banyak sifat Jibril yang Allah sebutkan dalam al-Quran, berikut diantaranya,

[1] Firman Allah, "Sesungguhnya Al Quran itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril), yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai Arsy, yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya." (QS. At-Takwir: 19-21).

Dalam ayat di atas, ada beberapa sifat jibril,
- Utusan Allah yang mulia
- Makhluk yang kuat
- Memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah pemilik Arsy
- Ditaati para malaikat lainnya
- Amanah di sisi Allah Taala

[2] Firman Allah, "Yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat. Yang memiliki mirrah; dan dia menampakkan diri dengan rupa yang asli." (QS. An-Najm: 5-6)

Dalam ayat ini, ada beberapa sifat Jibril,
- Sangat kuat
- Dzu mirrah. Ulama berbeda pendapat tentang makna Dzu Mirrah, menurut Ibnu Abbas, dzu mirrah artinya penampilan yang sangat indah. Sementara menurut Mujahid, artinya memiliki kekuatan. (Tafsir Ibnu Katsir, 7/444).