Begini Cara Makan Baginda Nabi Shallalahu 'alaihi wa Sallam

Begini Cara Makan Baginda Nabi Shallalahu 'alaihi wa Sallam
Ilustrasi/Net

Rasulullah Saw tidak mempunyai ukuran dan waktu tertentu dalam hal makan.

Siti 'Aisyah Ra berkata, "Rasulullah Saw sering berpuasa sedemikian sehingga orang menyangka bahwa beliau tidak akan makan dan minum, dan beliau sering berpuasa sedemikian sehingga orang menyangka beliau tidak akan berbuka."

Beliau juga sering datang kepada istrinya dan bertanya, "Apakah engkau mempunyai sesuatu untuk dimakan?" Apabila mereka berkata "ya" maka beliau makan. Jika mereka berkata "tidak", maka beliau berpuasa. Apabila disediakan makanan kepada beliau, maka beliau sering berkata, "Sebenarnya aku semula bermaksud berpuasa." Dan kemudian beliau berbuka dan memakan makanan yang disajikan kepadanya.

Pada suatu hari Rasulullah Saw hendak keluar dan bersabda, "Aku berpuasa." Hazrat 'Aisyah berkata kepada beliau, "Seseorang telah memberi hais (bubur tamar) kepada kita." Maka beliau pun bersabda, "Tadinya aku hendak berpuasa, tapi sekarang bawalah hais itu ke sini." [Imam Al-Ghazzali]