Enam Hal Ini Mencakup Kehidupan Dunia Akhirat

Enam Hal Ini Mencakup Kehidupan Dunia Akhirat
Ilustrasi/Net

Berkata Sayidina Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin r.a., "Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata:

"Ajarilah aku suatu amalan yang membuat aku dicintai oleh Allah, dicintai oleh para makhluk, Allah memperbanyak hartaku, menyehatkan badanku, memanjangkan umurku, dan membangkitkan aku di Mahsyar bersamamu.

Rasulullah SAW kemudian bersabda :Permintaanmu yang enam perkara memerlukan enam perkara lainnya:

Bila engkau ingin dicintai Allah, takutlah kepada-Nya dan bertaqwalah.

Bila engkau ingin dicintai para makhluk, berbuat baiklah kepada mereka, dan jangan berharap balasan sesuatu dari yang mereka miliki.

Dan bila engkau ingin diperkaya dalam harta, maka zakatilah harta bendamu.

Bila engkau ingin disehatkan badan, maka perbanyaklah sodaqoh.

Dan bila engkau ingin diperpanjang umur, maka bersilaturrahmilah dengan keluargamu.

Dan bila engkau ingin dikumpulkan bersamaku di Padang Mahsyar maka perpanjanglah sujudmu kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa.[ ]