Awas! Syirik Tersebar di Sekitar Kita

Awas! Syirik Tersebar di Sekitar Kita
Ilustrasi/Net

JIKA ada seorang penceramah berkata di atas mimbar: "Sungguh perbuatan syirik dan pelanggaran tauhid sering terjadi dan banyak tersebar di masyarakat kita!", mungkin orang-orang akan keheranan dan bertanya-tanya: "Benarkah itu sering terjadi? Mana buktinya?".

Tapi kalau berita ini bersumber dari firman Allah Taala dalam al-Quran, masihkah ada yang meragukan kebenarannya? Allah Taala berfirman,

"Dan sebagian besar manusia tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan-Nya (dengan sembahan-sembahan lain)" (QS Yusuf:106).

Ibnu Abbas radhiallahuanhumaa menjelaskan arti ayat ini: "Kalau ditanyakan kepada mereka: Siapakah yang menciptakan langit? Siapakah yang menciptakan bumi? Siapakah yang menciptakan gunung? Maka mereka akan menjawab: "Allah (yang menciptakan semua itu)", (tapi bersamaan dengan itu) mereka mempersekutukan Allah (dengan beribadah dan menyembah kepada selain-Nya)." [Tafsir Ibnu Katsir: 2/649].

Semakna dengan ayat di atas Allah Taala juga berfirman,

"Dan sebagian besar manusia tidak beriman (dengan iman yang benar) walaupun kamu sangat menginginkannya." (QS Yusuf:103).

Artinya: Mayoritas manusia walaupun kamu sangat menginginkan dan bersunguh-sungguh untuk (menyampaikan) petunjuk (Allah), mereka tidak akan beriman kepada Allah (dengan iman yang benar), karena mereka memegang teguh (keyakinan) kafir (dan syirik) yang merupakan agama (warisan) nenek moyang mereka [Fathul Qadiir: 4/77].

[Al-Hujjah]