Pedih dan Menyeramkannya Siksa Neraka, Ya Allah Jauhkanlah!

DI akhirat para penghuni neraka akan menjalani hukuman berupa siksa yang sangat pedih. Siksaan yang mereka derita dalam neraka itu bermacam-macam sebagaimana yang difirmankan Allah seperti berikut:

Pedih dan Menyeramkannya Siksa Neraka, Ya Allah Jauhkanlah!
ilustrasi

DI akhirat para penghuni neraka akan menjalani hukuman berupa siksa yang sangat pedih. Siksaan yang mereka derita dalam neraka itu bermacam-macam sebagaimana yang difirmankan Allah seperti berikut:

"Di neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka." ( At - Taubah [9]: 35 )

"Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, sehingga mereka diseret kedalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api." (Al - Mu'min [40] : 71-72 )

"Peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan (dari) air yang sangat panas. Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia." ( Ad - Dukhan [ 44 ]: 47-49 )

"Peganglah dia lalu belenggulah tangannya kelehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta." ( Al - Haqqah [ 69 ] : 30 -32 )

Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala-kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada di dalam perut mereka dan juga kulit-kulit mereka. Dan cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, maka mereka dikembalikan ke dalamnya, (serta dikatakan kepada mereka): "Rasailah azab yang membakar ini." ( Al - Hajj [ 22 ] : 19 - 22 )

Ya Allah Jauhkanlah kami dari siksa neraka Aamiin.


Editor : inilahkoran