Tag: keadaan

Risalah

Agar Kita Mati dalam Keadaan Islam

SEANDAINYA hidup ini hanyalah sebatas makan, minum, tidur, bekerja menikah, memperoleh keturunan, mencukupi diri dan keluarga, serta...